Test Index Page

ข้อห้ามสำหรับการนำข้อมูลเข้าสู่ Server
1. ห้ามนำเข้าข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร
2. ห้ามนำเข้าข้อมูลประเภท ไฟล์หนัง เพลง mp3 และ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์
3. ห้ามนำเข้าข้อมูลที่เป็นช่องทางเพื่อกระทำความผิด
4. ห้ามนำเข้าข้อมูลประเภทโปรแกรมตรวจสอบ เจาะ ทำลาย แฮกระบบ หรือเครือข่าย
เพื่อนำไปใช้ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือเครือข่ายภายนอก ผู้ดูแลระบบ สามารถลบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และตัวอักษรตัวใหญ่ - ตัวเล็ก มีผลเป็น case sensitive

          ดังนั้นหากเวบไซท์ของท่าน มีการให้คนทั่วไปสามารถอัพโหลดข้อมูลได้ หรือเวบไซท์นั้น มีกระดานข่าว ผู้ดูแลเวบไซท์นั้น ต้องคอยหมั่นตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ (Modurator) หากไม่สามารถดูแลและตรวจสอบเป็นประจำได้ ขอแนะนำให้ ไม่ให้มีการเปิดบริการให้อัพโหลดข้อมูล และกระดานข่าว

          นอกจากนี้ พึงตรวจสอบการเปิด permission ซึ่งการกำหนดสิทธิ์ permission แบบ 777 จะทำให้บุคคลทั่วไป สามารถ upload script file เข้ามารันในระบบได้ (Hacked) จึงควรตรวจสอบ permission ของ folder เป็น 755 และ permission ของ files เป็น 644 เพื่อความปลอดภัยของข้อมุลของท่านและของ server ด้วย